تیم کارشناسان MRI و فیزیسیست

مرکز MRI فوق تخصصی کسری افتخار آن را دارد که با همکاری خبره ترین همکاران اعم از دکترای فیزیک پزشکی، کارشناسان ارشد و کارشناسان MRI  کلیه خدمات تخصصی در زمینه MRI را به مراجعین محترم اراِیه دهد.

مدیریت

مدیریت این مرکز به طور مستقیم تحت نظر هیات مدیره بیمارستان کسری می باشد. مدیریت داخلی بر عهده جناب آقای اسماعیل نبی پور می باشد. 

تیم متخصصین رادیولوژی

   تیم متخصصین ما شامل متخصصین رادیولوژیست دارای مدرک دور   تکمیلی (فلوشیپ) MRI در زمینه های

– MULTIVOXEL MR SPECTROSCOPY  از مغز و پروستات

– CSF FLOW METRY  اندازه گیری سرعت حرکت مایع مغزی – نخاعی

– NEUROIMAGING تصویربرداری تخصصی مغز و اعصاب

– MSK IMAGING تصویربرداری تخصصی استخوان و مفاصل

– GI & GU IMAGING تصویربرداری تخصصی گوارشی و ادراری

– PEDIATRIC IMAGING تصویربرداری تخصصی نوزادان و اطفال

– BREAST IMAGING تصویربرداری تخصصی پستان و بیماریهای زنان 

–  تمامی ریپورت ها در مرکز MRI کسری به صورت فوق تخصصی

  Sub-special  در کوتاهترین مدت زمان ممکن انجام و به روشهای

مختلف از قبیل مراجعه حضوری، دریافت از طریق ایمیل، فکس و یا شبکه های اجتماعی انجام می شود.