درباره مرکز MRI بیمارستان فوق تخصصی کسری

مرکز MRI فوق تخصصی کسری ( وابسته به بیمارستان فوق تخصصی کسری) مجهز به یکی از پیشرفته ترین دستگاههای MRI حال حاضر دنیا می باشد.
این مرکز در دیماه سال 1394 افتتاح گردیده و با کادر مجرب آماده سرویس دهی در تمام ساعات شبانه روز می باشد.
کادر مجرب و دستگاه زیمنس 1.5 تسلای این مرکز ما را قادر به انجام کلیه آزمون های روتین و تخصصی MRI می سازد.
انجام تخصصی ترین آزمون های MRI در ایران در مرکز MRI کسری امکانپذیر می باشد.